Zonnecollectief
Collectieve inkoop van zonnepanelen en aantrekken van financiering werkt kostenverlagend.
Zonnecollectief

Collectieve inkoop van zonnepanelen en aantrekken van financiering werkt kostenverlagend.

Veel gemeentes ondersteunen initiatieven voor het MKB om de aanschaf van een zonne-installatie te stimuleren. In de praktijk blijft het in het MKB vaak bij een energiescan. De beslissing om daadwerkelijk in een zonne-installatie te investeren blijft om uiteenlopende redenen uit. Dit is jammer, want het aanleggen van zonne-installaties op grote daken heeft een significante impact op het terugbrengen van CO²-uitstoot. En dat helpt de gemeente haar doelstellingen te halen.

Hoe kan een gemeente het MKB verleiden om zonne-installaties op haar daken te installeren?


Bundeling
In een aantal gemeenten is bewezen dat een bundeling van krachten in een lokaal Zonnecollectief goed werkt. Collectieve inkoop van zonnepanelen en aantrekken van financiering werkt kostenverlagend.

DVPN weet wat er nodig is om het MKB deel te laten nemen aan de energietransitie. Samen met de gemeente benaderen we het MKB. Het Zonnecollectief wordt volledig door DVPN georganiseerd. Dit leidt tot de volgende positieve bijdrages:

  • grote impact op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente
  • zichtbare bijdrage van de gemeente aan het MKB
  • verduurzaming maatschappelijk en privaat vastgoed
  • hernieuwbare energie van eigen dak voor de deelnemer
  • drempels voor deelname worden weggenomen, geen eigen investering nodig
  • 15 jaar geen exploitatierisico voor de deelnemer
  • lokaal peer-to-peer netwerk
  • na 15 jaar eigendomsoverdracht naar de deelnemer
  • realisatie-inspanningen worden uit handen genomenHoe werkt het?
DVPN organiseert het totale proces om tot een Zonnecollectief te komen: van bewustwording tot aan realisatie en exploitatie. Het resultaat is een aantal lokale zonne-installaties met een grote positieve impact op de duurzaamheidsdoelstellingen.

1. DVPN brengt de partners samen in een project
2. DVPN inventariseert de mogelijkheden van alle gebouwen
3. DVPN calculeert een businessplan voor de installaties
4. DVPN vraagt SDE-subsidie voor elke deelnemer aan
5. DVPN verzorgt de financiering
6. De deelnemers tekenen voor akkoord
7. DVPN regelt inkoop en installatie
8. De gebruiker wekt zelf stroom op
9. DVPN zorgt voor onderhoud
10. Na een vaste periode is de installatie van de deelnemers en gebruiken zij gratis stroom.

Kantoren | MKB| Sport | Zorg | Onderwijs | Overheid

Wij financieren en exploiteren duurzame energie­-installaties voor organisaties die zelf vastgoed bezitten.

Contact

Duurzaam Vastgoed
Partners Nederland BV

Zilverparkkade 18
8232 WJ Lelystad

085 – 40 18 319
info@dvpn.nl

 

KvK: 61649309
IBAN: NL04 TRIO 0197982786
BTW: 854430143B01

Contact


Duurzaam Vastgoed
Partners Nederland BV

Zilverparkkade 18
8232 WJ Lelystad

085 – 40 18 319
info@dvpn.nl

KvK: 61649309
IBAN: NL04 TRIO 0197982786
BTW: 854430143B01